Hitta rätt golfklubb

Golfbana

Marknadsmaterial för klubben

Berätta att ni finns i Caddee

Här finns material för att tipsa gäster och medlemmar om att de kan spela med Caddee hos er. Caddee hjälper gärna till med anpassningar om klubben vill ha eget material med signaturhål eller liknande.

I sociala medier

Gör inlägg på klubbens sociala mediekonton.

På hemsida och i nyhetsbrev

Skapa innehåll i klubbens egna medier.

På anslagstavlan

Skriv ut och anslå på klubben. Kan också beställas via post från Caddee.