Hitta rätt golfklubb

Användarvillkor

Genom att registrera dig och därefter använda Caddee app godkänner du användarvillkoren och att vi registrerar uppgifter som behövs för appens funktioner. Om du är under 14 år har du i enlighet med GDPR- bestämmelserna endast rätt att använda appen med vårdnadshavandes samtycke. Läs mer om Caddee’s Integritetspolicy här för att ta del av de GDPR-bestämmelser som reglerar skyddet av dina personuppgifter och den data som visas genom användningen av appen.

Om du är medlem i en svensk golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) godkänner du att vi hämtar uppgifter som behövs för att kunna kommunicera med GIT (Golfens IT-system), som hanteras av SGF. För att komma åt dina uppgifter i GIT kommer du anmodas att logga in i GIT/MinGolf vilket är en förutsättning för att kunna hämta dina aktuella uppgifter om HCP och tidigare ronddata med mera. Om du har en inloggning i GIT har du också godkänt SGF’s användarvillkor samt kunnat ta del av deras integritetspolicy.

Om du saknar ett svenskt Golf-ID kan du ändå ta del av appens funktioner men det kommer krävas att du uppdaterar din handicap manuellt före ronden.

Caddee strävar efter att all information skall hållas uppdaterad men vi kan ej hållas ansvariga för felaktiga uppgifter eller data som hämtats från GIT, externa bokningstjänster eller golfklubbar där data ligger utom vår kontroll. Caddeeanslutna golfklubbars banguider uppdateras årligen och är godkända av respektive golfklubb. Icke anslutna golfklubbar har endast en enklare bangrafik presenterad.

Rättigheterna och ansvaret för bilder som läggs upp tillhör användaren som därmed är ensam ansvarig för både bilder och uppgifter som lagras i appen. Caddee kan inte göras ansvarig för eventuell skada som uppstår i samband med användandet.

I Caddee app finns funktioner där din speldata och annan förenlig rondinformation kan delas av dig och dina spelpartners. Observera att Caddee har målsättningen att vara en social app med möjligheter att dela med sig av aktivitet både för- under- och efter golfronden. Om du ändå önskar vara anonym har du möjlighet att klicka för knappen ”sekretess” under inställningsverktyget. När sekretess är aktiverad kan du inte hittas av andra. Läs mer i Caddee’s integritetspolicy.

Om vi som leverantör anser att en användare inte följer användarvillkoren äger vi rätt att varna dig och/eller stänga av eller avsluta din möjlighet att använda tjänsten. Om anklagelser riktas mot Caddee och tvistemål uppstår skall svensk lag och rättspraxis gälla.

Premiumabonnemang och tilläggsfunktioner

I Caddee App är Basic-versionen gratis att ladda ner och använda. Det är en service som tillhandahålls av Caddee och dess anslutna golfklubbar. Caddee förbehåller sig rätten att erbjuda Premiumfunktioner och tilläggstjänster som är kostnadsbelagda. Urvalet av dessa kan förändras över tiden, både i utformning och omfattning vilket kan innebära att nya funktioner tillkommer men också att funktioner och eventuella förenliga data försvinner.

Premiumfunktioner kräver erläggande av en abonnemangsavgift med undantag för 2023 när Premium är gratis. Avgifterna framgår i appen och erläggs via de betalningstjänster som erbjuds. Caddee äger rätt att ändra abonnemangspriserna när så beslutas. Användare kan närsomhelst avsluta ett abonnemang vilket innebär att inga nya debiteringar görs efter den gällande perioden. En uppsägning av Premiumabonnemang måste vara registrerad senast dagen före den nya betalningsperioden. All kontohantering görs i appen eller via betaltjänsten (t ex Apple, Google och Klarna). Om du ångrar ditt köp kan du inom 24 timmar kontakta Caddee eller betaltjänsten och få betalningen återbetald. Om du har en gratiskupong kan ditt Premiumabonnemang aktiveras direkt i appen.

I maj 2023 kommer Nya Caddee app. Nya Premiumfunktioner tillförs löpande.

Inaktivitet

Caddee har rätt att radera ett användarkonto som varit inaktivt i minst 30 månader.

Ändringar i användarvillkoren

Caddee har rätt att göra ändringar eller tillägg i användarvillkoren beroende på juridiska krav från myndigheter eller samarbetspartners (t ex SGF). Ändringar kan också göras p g a förändringar eller utveckling av appens funktioner. Betydande ändringar meddelas via nyhetsbrev eller notiser direkt i appen. Aktuella användarvillkor finns alltid tillgängliga i appen eller på Caddee’s hemsida.

Försäkran

Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Du får inte ha ditt Golf-ID kopplat till flera användarkonton. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig själv. Om du misstänker att de har använts av annan bör du omedelbart byta lösenord. Om det finns uppenbar anledning för Caddee att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har Caddee rätt att radera profilen för att förhindra fortsatt otillåten användning.

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som appen består av. Varumärket Caddee och de grafiska golfkartor som ingår i appen är immaterialrättsligt skyddade inom hela EU. Allt innehåll och alla funktioner i appen, inklusive text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, nedladdningar, datakompileringar och programvara, tillhör Caddee eller har licensierats till Caddee. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av appen. Du får inte heller försöka kopiera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i appen.