Hitta rätt golfklubb

Användarvillkor

Genom registrering kan du som användare ta del av appens funktioner. Genom att acceptera villkoren godkänner du att vi registrerar uppgifter som behövs för appens funktioner. Om du är medlem i en svensk golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet godkänner du att vi hämtar uppgifter som behövs för att kunna kommunicera med GIT, Golfens IT-system, som hanteras av SGF (se länk till säkerhetspolicy).

Caddee strävar efter att all information skall hållas uppdaterad men kan ej hållas ansvarig för felaktiga uppgifter eller data som hämtats från GIT eller golfklubben. Caddeeanslutna golfklubbars banguider uppdateras årligen och är godkända av respektive klubb.

För ej anslutna golfklubbar i Sverige hämtas alla scorekortsuppgifter från GIT. Inga banguider visas om golfklubben inte är ansluten till Caddee, men alla funktioner i övrigt – baserad på användarnivå – fungerar fullt ut.

Caddee App är i sitt grundutförande helt kostnadsfritt och en service som tillhandahålls av Caddee och alla anslutna klubbar och banor. Caddee förbehåller sig rätten att erbjuda tilläggstjänster och funktioner som kostnadsbeläggs.

Sekretesspolicy och personuppgifter

Genom att skapa ett användarkonto och använda appen är du införstådd med och samtycker till att de personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av Caddee för att de olika funktionerna skall fungera fullt ut. Utöver en giltig e-postadress avgör du själv vilka uppgifter du vill uppge. För svenska användare rekommenderas att uppge sin Golf-ID, vilket ger dig och eventuella golfkompisar tillgång till de handicapuppgifter som Svenska Golfförbundet administrerar genom sitt datasystem GIT.

För användare utanför Sverige och de användare som inte har, eller önskar uppge, något Golf-ID, går det bra att utelämna uppgiften. Uppgifter vid rondstart måste då fyllas i manuellt vid varje tillfälle. Permanenta golfvänner får tillgång till varandras ronder, om detta önskas undvikas väljer man istället Temporär Spelare vid rondstart.

De uppgifter som du angivit kommer endast att användas för appens funktionalitet och innehåll. Den e-postadress du angivit är länken till all kommunikation mellan dig och Caddee, vid t ex återställning av lösenord, supportärenden och nyhetsbrev. Användaren måste därför ange en giltig e-postadress. Om e-postadressen ändras måste du meddela Caddee för att möjliggöra fortsatt kommunikation. Du kan när som helst ändra dina uppgifter under ”Inställningar” i appen eller genom att kontakta Caddee.

Inga personuppgifter kommer att användas i annat syfte än funktionaliteten i Caddee App eller för att kommunicera nyheter och information om Caddee’s och våra partners verksamhet. Ingen data kommer föras vidare till utomstående. Du kan när som helst avregistrera dig som mottagare av Caddee’s nyhetsbrev. Du bör vara medveten om att du därigenom kan gå miste om värdefull information om driftstörningar, uppgraderingar och andra nyheter. Du kan närsomhelst meddela om du vill att vi raderar din profil

Försäkran

Du är skyldig att vid registrering lämna sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att fullfölja registreringen och skapa ett användarkonto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga. Dina inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan än dig. Om du misstänker att de har använts av annan bör du omedelbart byta lösenord. Om det finns anledning för Caddee att anta att inloggningsuppgifterna har missbrukats har Caddee rätt att radera profilen för att förhindra fortsatt otillåten användning.

Betalningar

Grundversionen av Caddee App är kostnadsfri och innebär medlemskategori BASIC. Vid uppgradering till PREMIUM  kan krävas betalning genom aktuellt betalningssystem. Betalningar avser ett (1) års abonnemang räknat från betalningsdagen. Innan ett år passerat kommer du påminnas via e-post eller direkt i appen om eventuell förlängning önskas. Inga debiteringar görs utan ditt medgivande. Om du ångrar ditt köp kan du inom 24 timmar kontakta Caddee och få betalningen krediterad.

Inaktivitet

Caddee har rätt att radera användarprofil som varit inaktiv i minst 24 månader. Raderingen syftar till att minska risken för oönskade användare i registret.

Tillåten användning/rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor får du rätt att använda den programvara som appen består av. Det material som ingår i appen kan vara immaterialrättsligt skyddat. Du har ingen rätt att använda materialet vid sidan av appen. Du får inte heller försöka kopiera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa produkter helt eller delvis baserade på programvaran i appen eller på tjänsterna i den.