Hitta rätt golfklubb

Stensons första bana öppnad

07 aug 2019

Caddee fick äran att medverka vid smygöppningen av ”Öster by Stenson” som också är världspremiär för Henrik Stenson Golf Designs första banprojekt. Resultatet är imponerande. Österåkers tidigare andrabana har förvandlats till en riktig pärla. Läs mer om projektet och följ länkarna till Caddee’s bangrafik för att utforska banan hål-för-hål.

För fyra år sedan började Henrik Stenson och banarkitekten Christian Lundin diskutera ett samarbete. Christian som är etablerad golfarkitekt svarade att han var intresserad men att han hade vissa villkor. Ett tidigare projekt med en världskänd golfspelare hade visat att vederbörande begränsat sig till en dags rundvandring på området och några korta officiella pressträffar. Christian var tydlig med att Stensons engagemang måste vara mer än att bara skylta med namnet.

Ett par månader senare föddes Henrik Stenson Golf Design och nu när deras första gemensamma projekt står färdigt kan Christian konstatera att Henriks löften om ett långsiktigt och initierat engagemang både har infriats och överträffats. ”Henrik har varit imponerande påläst” berättar Christian som förutom alla träffar på banområdet haft täta kontakter under alla faser av den komplexa byggnationen. Christian tar som exempel när han ville ha synpunkter om en viss detalj på hål 2 och Stenson svarar i telefon ”ja, du menar greenen som har två graders frånlut i bakkant?”. Det är tydligt att Henrik Stenson har sikte på en designkarriär när världsgolfen någon gång ebbar ut.

Henrik Stenson och Christian Lundin (foto Jonas Alvsten)

Banan då? Klubbdirektör Andreas Ljunggren med styrelse har inte sparat på resurserna som uppstått efter att man sålt stora delar av klubbens intilliggande mark inklusive den tidigare 9-hålsbanan Hagby. Inte mindre än 11 hål kantas av dammar. Flera av dessa avgränsas av träpalissader, vackert visuella i spelriktningen in mot de ondulerade greenområdena. Fairwayytorna är generösa. Svingelgräset har redan etablerat sig fint och designen lurar dig inte sällan att tro att de vita bunkrarna ligger tätare än de gör. Precis som Jack Nicklaus verkar Stenson/Lundin ha filosofin att det ska vara relativt riskfritt att få ut bollen i spel från tee. Svårigheterna uppstår istället runt greenområdena.

Banan har inte mindre än sex olika tees att välja mellan. ”First Tee” är den kortaste på endast 4.145 meter, därefter tee 2, 3, 4, 5 och slutligen ”Henrik Stenson Tee” som är en riktig utmaning på 6.635 meter. Vissa Stensontee är spektakulära som denna med utsikt över både hål 9 och 18.

Stenson Tee hål 9.

Greenerna med krypvensgräs precis som t ex Ullna och Bro Hof Slott är jungfruligt perfekta, lagom hårda och absolut rättvisa. Greenerna är sparsamt ondulerade, svårigheterna ligger istället i omgivningarna, det kan kosta att missa green. Ändå är helhetskänslan att banan är relativt lättspelad så länge du inte hör till den kategori golfare vars bollar verkar ha en magnetisk dragning till vatten.

Andreas Ljunggren förklarar att banan i första hand är skapad för medlemmarna. De har fått vänta i två och ett halvt år och nu kommer belöningen. De får nu en riktigt inbjudande bana men inte bara det. Redan ifjol var den fina driving rangen klar och inom kort slutförs övningsområdet i andra änden av rangen. Även en rolig par 3-bana kommer ligga klar till nästa säsongstart. Allt ligger till skillnad från tidigare centralt samlat nära parkering och klubbhus.

Christian Lundin beskriver strategin på hål 9. I bakgrunden skymtar green på hål 18.

Vad blir då totalomdömet? Fairways (vackert ondulerade och smart planerade), bunkrar (med oklanderlig vit marmorkross) och spännande greenområden håller högsta kvalitativa nivå, däremot behöver en del intilliggande ytor, även ganska nära greenerna mer tid att växa innan det blir riktigt spelbart. Det avgörande för varje golfbana kommer dock alltid vara ”rolighetsfaktorn”. Även den mest påkostade banan som ser magiskt vacker ut kan efter några varv visa sig vara ganska enformig. Så lär det inte bli med ”Öster by Stenson”, banan har många hål som sticker ut och det finns tillräckligt mycket utmaningar för att det antagligen alltid kommer pirra lite i magen på första tee.

Sista nio känns starkast. Hål 13, par 5, har vatten utefter hela vänstersidan. Ju modigare du är desto mer belönas du. De avslutande hålen är riktigt minnesvärda och de skiljer sig också från resten eftersom de passerar banans enda skogsområde. Green på hål 15, par 3, är byggt som en halvö ut i dammen. Hål 16 är en nåbar par 4, för ovanlighets skull uppför men det kommer nog inte hindra många från att försöka. Hål 17 har en avsmalnande fairway och ett greenområde som kommer skrämma slag på både en och annan. Slutligen Hål 18, ett mäktigt par 5 utefter en damm med velodromande kullar in mot green. En bra drive och du har en hyfsad eaglechans om du hör till de modiga (eller möjligen de dumdristiga).

Öster by Stenson är ett roligt tillskott till Stockholms numera respektfulla utbud av internationellt bra banor. Greenfeen, 1.500:-, kommer reglera antalet besökare vilket är klokt. I höst var det tänkt att påbörja Västerleds motsvarande ombyggnad, men tidsplanen har förskjutits lite och byggstarten blir istället först nästa höst. Under alla omständigheter är det bara att gratulera. Österåkers GK går mot en fantastisk framtid och det kan vi antagligen också säga om designsamarbetet mellan Stenson och Lundin.

/David Hamilton

Länkar:

Caddee’s banguideportal, Öster by Stenson

Banöversikt

Österåker GK hemsida