Banguider

Banguide, översikt, bildgalleri och flyovers

Ale 18

18 hål • Par 72

Hål 1-18

  • Banguide
  • Översikt
  • Galleri
  • Flyovers

Ale GK

Götaälvdalen är gammal kulturbygd. Fornlämningar visar att här har funnits människor och kultur sedan stenåldern, men här finns även spår av civilisation från brons- och järnålder.
Alfhems Kungsgård med anor från 1733 omges av en naturskön miljö med inslag av historiska lämningar såsom hällristningar, domarringar, stensättningar, skålgropar och kungagravar.
I denna vackra miljö etablerades i slutet av 1980-talet Ale Golfklubb och har sedan under drygt 20 år utvecklats till en fullvärdig golfanläggning.

Golfbanan är högt rankad, både inom och utanför Göteborgs Golfdistrikt gällande layout, kvalitet och totalupplevelse. Banan bjuder på både omväxlande och spännande utmaningar i en naturnära disposition där berg, skogar och dalar bildar en harmonisk och vacker miljö.

Välkommen till Ale Golfklubb – en mötesplats för alla!

Telefon, bokning:
+46303336033

E-post, information:
info@alegk.se

Hemsida:
www.alegk.se