Caddee Golf 5.1

07 apr 2020

Nu finns en uppdatering ute på App Store. För dig som Android-användare uppdateras App-innehållet automatiskt.

Förbättringar:

 • Eclectic räknar nu även in dina bäst scores under 9-hålsrundor på 18-hålsbanor (kräver att du spelar minst två 18-hålsrundor).
 • Eclectic fungerar nu även på 9-hålsbanor.
 • Du kan nu dela ditt Eclectic-scorekort på flera ställen i Appen.
 • Nu syns även dina medspelares scorekort på caddee.se när du delar en runda.
 • Lagt in en tydligare laddindikator när du återställer lösenord för att förhindra flera klick.
 • Säkrat upp så att e-post för lösenordsåterställningar kommer fram.
 • Tydligare info att du t ex startar en 12-hålsrond på en 12-hålsbana.

Buggfixar:

 • Din inloggning bör nu sparas även fast du stänger av din App (hårdstänger). Det bör även lösa problemet med att en pågående runda kunde försvinna.
 • Nu synkas ditt HCP från GIT (SGF) varje natt korrekt.
 • Tweaks i GPS-funktionaliteten för ökad stabilitet.
 • Du får inte längre upp banor dubbelt i sökningen som t ex tillhör en organisation (Golf Star). Kunde hända med t ex Kungsängen.
 • Antal 18 och 9-hålsrundor under din statistik bör nu visas korrekt. Gamla 9-hålsrundor loggades inte korrekt i databasen.
 • Antal slag och score på medspelare visas nu rätt när du tittar på en tidigare rond.
 • Visar rätt färg (blått) på scorekortet när du gör sämre resultat än dubbelbogey på hålet.