Om att bli Caddeeklubb

Trots den digitala revolutionen är den tryckta banguiden fortfarande en viktig del i klubbens service till gäster och medlemmar, varje år ökar antalet klubbar som vill ansluta sig till Caddee’s koncept, både i Sverige och utomlands. Digitaliseringen  har däremot skapat ett bredare intresse för att titta på golfbanegrafik. Hemsidor, skyltar, scorekort, presentationer etc. Banguiden har blivit hetare än någonsin.

Vi har olika avtal för olika behov och förutsättningar. Gemensamt för alla är att all grafik inklusive banöversikt görs i Caddee Original Graphics-kvalitet och uppdateras årligen utan extra kostnad samt att alla banguider erbjuds gratis till både medlemmar och greenfeegäster i Sverige. Nedan beskrivs våra olika ramavtal.

Aktuell förteckning över befintliga caddeeanslutna banor i Sverige.

Caddee Classic

Classic ger golfklubben möjlighet att använda den tryckta banguiden som en plattform för att presentera golfklubben och golfbanan på bästa sätt. Vi designar hela den tryckta guiden (basupplaga 2 000 ex) inklusive vackra fotografier från banan, snygga profilsidor, slopetabeller och scorekort. Golfklubben kan med detta avtal själv sälja annonssidor samt hålsponsorer i guiden för att underlätta finansieringen. I Classic finns även möjlighet till förstorade greenbilder samt  reklambyråtjänster från Caddee för att skapa t.ex. broschyrer, greenfee-checkar, eller skyltar. 

Originalgrafik får användas av klubben i andra sammanhang, t ex scorekort, skyltar och reklam under avtalstiden. En komplett digital presentation i våra digitala plattformar inklusive koppling till GIT. Som en extra bonus får klubbens alla medlemmar gratis Premiummedlemsskap i Caddee App.

Pris 2019: 2.990:- / månad (18 hål, 3-årsavtal)

Caddee Compact 

Precis som i Classic ingår en basupplaga (2 000 ex) av en tryckt Caddee banguide. Compact är en slimmare banguide med färre sidor och ett begränsat utrymme för fotografier och profilsidor. Utrymme för annonser och hålsponsorer ingår ej i Compact. Compact banguiden har ett tunnare pärmomslag än det som finns i olika utformningar i Classic.

Originalgrafik får användas av klubben i andra sammanhang, t ex scorekort, skyltar och reklam under avtalstiden. En komplett digital presentation i våra digitala plattformar inklusive koppling till GIT. Som en extra bonus får klubbens alla medlemmar gratis Premiummedlemsskap i Caddee App.

Pris 2019: 2.090:- /månad (18 hål, 3-årsavtal)

WebbGuide

Bangrafiken publiceras i samtliga Caddee’s digitala plattformar (webb och app) inklusive koppling till GIT och uppdateras så snart klubben meddelar banförändringar. Se grafiska exempel på Caddee.se, alla banor med originalgrafik är utmärkta med en kvalitetsstämpel. Caddee App och banguideportalen Caddee.se är Sveriges största forum för att uppleva golfbanor. Miljontals exponeringar genererar nya besökare till anslutna banor.

Originalgrafik får användas av klubben i andra sammanhang, t ex scorekort, skyltar och reklam under avtalstiden. En komplett digital presentation i våra digitala plattformar inklusive koppling till GIT. Som en extra bonus får klubbens alla medlemmar gratis Premiummedlemsskap i Caddee App.

Pris: fr. 790:-/månad (18 hål)

Till ovanstående priser kan det tillkomma en produktionskostnad. Kontakta oss för ett samtal om vilket alternativ som passar er klubb bäst. Vi skickar gärna en detaljerad offert och avtalsförslag. Samtliga belopp ovan kan även debiteras per kvartal, halvår eller år. Bokmoms 6% tillkommer för avtal med tryckta banguider, i övrigt ord.moms.

Vi har även möjlighet att samtidigt med baninmätningen skapa underlag för slopevärdering.

Skicka din förfrågan till info@caddee.se eller ring oss på tel 08-54442050.

halmN-16